A Püspöki Tanács útmutatása az istentiszteleti életre vonatkozóan

Kedves Gyülekezet!

Az alábbiak szerint szeretettel továbbítom a Püspöki Tanács iránymutatását, mely iránymutatást ad egyházunknak, gyülekezetünknek egyaránt.

Ezek szerint a most hétvégi alkalmainkat megtartjuk. Pénteken az ifit, szombaton a konfirmációs alkalmat, a révfülöpi csendeshétvégét (Hafóval egyeztettem és Révfülöp vár!) és a vasárnapi Istentiszteletet Budaörsön és Herceghalomban.
A további tájékoztatásig egyelőre ezek a döntések maradnak érvényben.
Mindeközben dolgozunk annak a lehetőségén, hogy honlapunkon hogyan lehet akár képpel/videóval is elérni az Istentiszeletet.
Hordozzuk imádságban idős és beteg testvéreinket és döntéshozónikat!

Erős Vár a Mi Istenünk!
Szeretettel:Géza

Koronavírus: A Püspöki Tanács iránymutatása az istentiszteleti életre vonatkozóan

Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)

Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus okozta helyzet kezelésére. Ennek kapcsán a Püspöki Tanács mindenkit jogkövető magatartásra hív fel, és kéri a lelkészeket a rájuk bízottak iránti felelősség fokozott tudatosítására.

Az istentiszteleti élettel kapcsolatban a következő javaslatokat tesszük. Azokban a gyülekezetekben, ahol az istentiszteleten részt vevők száma általában több, mint 100 fő, javasoljuk több, kisebb létszámú vasárnapi alkalom megtartását, és megfontolásra ajánljuk a hétközi istentiszteletek sűrítését. A böjti időszak erre különösen is lehetőséget kínál.

Fontosnak tartjuk, hogy az Isten igéje „alkalmas és alkalmatlan időben” hangozzék, ezért egyházunk országos honlapján a korábbi anyagok közlése mellett hangzó és képes igehirdetéseket teszünk elérhetővé. Arra biztatjuk a helyi közösségeket, hogy használják a gyülekezetben az internetes lehetőségeket online közvetítésre, és külön hívják fel a gyülekezeti tagok figyelmét ezekre a lehetőségekre. A fiatalok ezen a téren különösen is segíthetik az idősebbeket.

Az úrvacsorával kapcsolatban továbbra is hangsúlyosan kérjük a higiéniai szabályok fokozott betartását. Korábbi „biztató útmutatásunkat” most azzal egészítjük ki, hogy gyülekezeteinket felszabadítjuk az úrvacsora gyakorlatának egészségügyi szempontok szerinti megválasztására, akár átmeneti felfüggesztésére is.

A jelenlegi nehéz helyzet indítson mindenkit kitartó imádságra és hitünk megélésére.

Budapest–Győr, 2020. március 11.

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök,
Kondor Péter püspök,
Szemerei János püspök

Comments are closed.