Zákeus kör

Nevét egy nyolc évvel ezelőtti nyári gyülekezeti tábor igen jó hangulatú esti beszélgetéseiről kapta. A tábor központi témája az először csak Jézusra kíváncsi, majd életét teljesen az Úrnak átadó vámszedő története volt.

Egy hónapban egyszer a gyülekezet Jézusra kíváncsi, Őt követni akaró, vagy akár teljesen átadott életű tagjai azóta is összejönnek a legkülönbözőbb témákról beszélgetni, olykor egy-egy előadást meghallgatni. Ezek az alkalmak akár a gyülekezeti élet motorjává is válhatnak, hiszen korra, nemre felekezetre stb. való tekintet nélkül bárki számára nyitottak.

Itt lehet igazán az Úr érezhető jelenlétében egymás gondolatait meghallgatni, egymás életét közelebbről megismerni, vagyis közösséggé formálódni.

A következő alkalmak témái: egy messiáshívő zsidó testvér bizonyságtétele Húsvétról, generációk találkozása: gyülekezetünk múltja, két Péter (a régi felügyelő beszámolója, ill. az új bemutatkozása), előadások a kersztény hitvédelemről, stb.

Ide valóban MINDENKIT szeretettel várunk!

Időpont: minden hónap második szombatján este 6 órakor a gyülekezeti teremben. (Húsvétkor egy héttel később)