Presbiteri Bibliaóra

Hirdetéseink olvasói olykor láthatják a rövid sort valahol a sorok között: presbiteri gyűlés ekkor és ekkor.

Mi is van emögött? Mi is történik ilyenkor?

Hadd használjam egyik presbiter testvérünk bevezető áhitatának közzétételét ennek a gondolatnak a bemutatásához.

Gyülekezetünk presbitériuma a “vének tanácsa”. Ők azok, akiket testvéreink 2 éve egy istentisztelet közgyűlésén megválasztottak, hogy egyházközségünk dolgaival, lelki és anyagi kérdéseivel, épületeink állapotával közelebbről is foglalkozzanak és biztosítsák azt, hogy istentiszteleteink, hétközi alkalmaink, nagyobb eseményeink rendben, Isten dicsőségére történjenek meg. Ez a közösség azonban nem egy gazdasági és ellenőrző csoport csupán, hanem mindenek előtt imaközösség, mely az ige körül, a Szentlélek segítségül hívásával jön össze alkalomról alkalomra. Hordozza a gyülekezet tagjait imádságban és Isten elé viszi problémáinkat és lelkiségében irányt mutat. Akár mindegyik ilyen áhitatot föltölthetnénk honlapunkra, de Zsolt testvérünk írott formában hozta gondolatait. Ezt a lehetőséget ragadtam meg, mert lelkisége, gondolatai engem is nagyon megérintettek és elmondhatom, hogy igen áldott beszélgetésünk volt utána…

Presbiteri Bibliaóra

Szeretettel: Endreffy Géza

Comments are closed.