Adakozás

Kedves Látogató!

Kedves Testvér!

Az adakozással és az adakozás kegyelmi ajándékával, megfontolásra szeretnénk a Látogatók, Testvérek figyelmébe ajánlani néhány gondolatot, információt, igeverset.

Egy olyan témáról írunk, mely kényelmetlen és kellemetlen lehet, de bátorságot mégis onnan kapunk, hogy Isten Igéje is ír az adakozásról, illetve az utóbbi időben többen fordultak gyülekezetünk vezetőségéhez: mondjuk meg, miből él a gyülekezet és hogyan lehet segíteni.

Gyülekezetünk születése óta önálló. Kezdetben az egyház támogatta életünket, de törekedtünk arra, hogy függetlenek legyünk. Nem dacból, vagy politikai szándékból van ez az elhatározásunk, hanem az Úr maga így vezetett bennünket. Az új gyülekezet indulásának akkor van értelme, ha nincs rászorulva a környezetére, mert az ige és a Szentlélek olyan munkát végez benne, melynek következtében a hívek hitben is nagykorúvá válnak, és ennek eredményeképpen a gyülekezet önmagát el tudja tartani, mert a benne élő hívek felelősen gondolkodnak. A lelkészünk, hivatalvezetőnk fizetéséről és ezek járulékairól mi gondoskodunk.

Gyülekezetünk olyan, mint egy nagy család. Havi rendszeres kiadásai vannak, melyeket pontosan tervezni és ütemezni tud. Nálunk is vannak számlák, kifizetések, javítások, esetleg új beszerzések, stb. Az lenne a testvéri kérésünk, hogy ebben legyen segítségünkre a kedves látogató, kedves testvér. Ezen levelünk elsősorban emiatt született meg. A kedves látogatók, testvérek rendszeres adományaiból a gyülekezeti élet tervezhető legyen.

Létrehoztunk egy úgynevezett szociális alapot is, melyből gyülekezetünk rászoruló tagjait szeretnénk segíteni, olyanokat, akikről tudunk, hogy szükségben vannak az iskolakezdéskor, vagy a fűtési szezonban.

Az extra kiadásokra szoktuk meghirdetni a céladományozás lehetőségét. Utóbb ilyen volt az orgona rendbetétele is, mely a rádiós istentiszteleti közvetítés miatt vált szükségessé. Ezt nem tudtuk előre tervezni. Tudjuk viszont, hogy a jövőben templomunk fűtésére szeretnénk rásegíteni a templompad fűtéssel, hogy télen is kellemes legyen az istentiszteleteinken való részvétel.

A konfirmandus családok gyűjtése egy különleges adomány minden évben. Ebből valósítjuk meg azokat a terveket, melyből gyülekezetünk egésze örömmel részesül és a különböző konfirmandus évfolyamokat néven lehet említeni. Ilyen adományokból lett harangunk, vagy tudtuk befejezni az orgona építését, illetve készülünk új úrvacsorai eszközök beszerzésére is.

Az adakozás nem pénzgyűjtés, nem világi elem, nem az istentisztelet járulékos része. Az adakozásban az valósul meg, amit Isten az ember életétől és istentiszteletétől vár: az Úr dicsőségének szolgálata.

De mi erre az indítékunk? Miért kellene Istennek bármit is adnunk? Azért, mert először ő adott nekünk. Isten mindenféle racionális mérlegelés nélkül kész volt a legdrágábbat adni értünk: egyszülött Fiát, Jézus Krisztust.

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen(Jn 3:16).

Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?(Róm 8:32).

Isten megelőző cselekvése adja az igazi alkalmat az adomány felajánlására. Az adakozás tehát mindig a hála megnyilvánulása, az adakozás a hálaadással  és örvendezéssel párosul.

Hálaadással áldozz Istennek – szól a zsoltáros (50,14);

Amikor adakozunk, elsősorban Istennek adunk vissza, mert mindenünk amink „van” azt mind az Úrtól kaptuk kegyelmi ajándékként.

“…minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása” (Jak 1:17).

Amikor adakozunk, készek vagyunk lemondani vagyonunk egy részéről, melyet létfenntartásunkra használnánk. Ezzel kifejezzük hitünket: nem földi javainkban bízunk, elmerjük azokat engedni, és bízunk abban, hogy Isten gondoskodik rólunk.

Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre.” 2 Korinthus 9,6–8.

Ezek után tekintsük át az adakozás lehetőségeit:

Perselyes adakozás

A perselyes adakozás szabad felhasználású adomány, amely a gyülekezet pénztárába kerül, és onnan kerül felhasználásra, éppen arra, amire szükség van. A perselyes adakozás istentiszteleteink után történik úgy, hogy kifelé menet a templomból mindenki a bejárat közelében elhelyezett perselyekbe dobja adományát.

Egyházfenntartói járulék

Az egyházfenntartói járulék is egyfajta adakozás, ugyanakkor ez az egyik feltétele, hogy valaki teljes jogú tagja legyen gyülekezetünknek. Az egyháztagok évi (egyszeri) illetve rendszeres, havi (járulék) formában befizetett adományukkal járulnak hozzá közösségünk fenntartásához. Az egyházfenntartói járulék befizetése bármikor történhet az év során, január 1-től december 31-ig. Az egyházfenntartói járulék minimális és maximális összege nincsen meghatározva.

Adományok Isten dicsőségére

Ez egy kötetlenebb formája az adakozásnak. Általában szabad felhasználású adomány, amelyet adakozója megkötés nélkül ad a gyülekezetnek, abból a célból, hogy közössége arra fordítsa, amire a legnagyobb szüksége van. Természetesen, mint ahogyan minden adománnyal, ezzel a pénzzel is szigorúan elszámolunk az év végén, és róla szabályos nyugtát állítunk ki az adomány adójának.

Céladományok

Amíg az előző adomány szabad felhasználású, addig a céladomány mindig valamilyen megnevezett célra történik. Bármilyen gyülekezeti célra adakozhatunk: közüzemi költségekre, mások megsegítésére, épületek karbantartására, orgona felújítására stb. Ha céladományt adunk, akkor megnevezhetjük azt a célt, amire adakozunk, és akkor a gyülekezet vezetősége az általunk megnevezett célra fordíthatja adományunkat.

Adó 1+1 százaléka

Törvény adta lehetőségünk van adónk 1+1%-ával rendelkezni.
Adónk első 1%-ával evangélikus egyházunkat támogathatjuk, amely ebből finanszírozza szociális intézményeit, múzeumait, egészségügyi intézményeit. A másik 1%-t valamely közhasznú intézmény (alapítvány) támogatására fordíthatjuk. Gyülekezetünk alapítványán keresztül közvetlenül az Erős Várunk Alapítvány létét segíthetjük.

A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035
Erős Várunk Alapítvány adószáma: 18691779-1-13

 

Ha kérdése lenne, írjon, ha pedig adakozni szeretne, azt többféleképpen megteheti:

 

  1. Otthonról, elektronikusan, banki átutalással, amennyiben Ön rendelkezik bankszámlával, a számlaszámunk a következő:

OTP Bank                11742173-20135575 -00000000

  1. Személyesen a lelkészi hivatalban (egyházfenntartói járulék, adomány Isten dicsőségére, céladományok);
  2. Perselybe dobott pénzzel vagy borítékban, ráírva az adomány célját (adomány Isten dicsőségére, céladományok);
  3. Rendelkezéssel az adó 1 százalékok esetében az éves adóbevallás alkalmával.

 

Az adományokat nagyon köszönjük, hálát adunk Istennek minden adományozó szolgálatkészségéért!