Author Archive

A TE BONYHÁD!

Kedves Táborozók!

Sejj, de nagy örömmel és lelkesedéssel készülünk a jövő heti Gyülekezeti Táborunkba!

Mellékletben minden fontos információ olvasható! Az egész dokumentum fontos, kéretik teljesen végigolvasni!

Itt csak azt jelzem, ami a szervezés tekintetében most nagyon fontos.

Kérem, válaszul erre a levélre nekem jelezzétek:

 • ha leutazáshoz segítséget kér,
 • a leutazáshoz helyet tud felajánlani.

Jó néhányakról tudjuk, hogy van igényük erre, illetve felajánlásuk, de az a sanda gyanúm, hogy nem tudunk mindenkiről. Ha valaki már lebeszélte, hogy kivel megy, azt nem kell jeleznie felém.

Nagyon kérjük, hogy mindenki töltse ki a mellékletet és hozza magával, illetve gyermekével küldje el. Ezt az első napon be kell szednünk!

A tábor hétfőn ebéddel kezdődik, így nagyon kérjük, hogy legkésőbb fél 1-re mindenki érkezzen le!

A tábor pénteken vacsorával zárul, ez előtt még teljes értékű programjaink vannak.

Nagyon várom a találkozást!

Szeretettel:

Géza

Bonyhádi tábor_felhívás!

Kedves Táborozók!

Kérünk minden táborozót, aki a júliusi bonyhádi táborra jelentkezett, hogy legkésőbb július 05-ig utalja át a részvételi díjat az Erős Várunk Alapítvány számlájára. (11742173-20144683)

A részvételi díj összege:

 • 2 éves korig – ingyenes a részvétel
 • 2-14 év között: 19.600,-Ft/fő
 • 14 év felett: 28.400,- Ft/fő

Köszönettel: Pinkóczy Zsuzsa

Védekezési Szabályzat!

A Budaörsi Evangélikus Egyházközség vezetése jelen járványügyi helyzetre tekintettel, a kormány és az önkormányzatok által hozott biztonsági rendelkezésekre, valamint a Püspöki Tanács ajánlására figyelemmel a következő szabályzatot hozza.

Vasárnapok/ünnepnapok lebonyolításának rendje:

I. Az Istentiszteletek 2020. május 31. napjától az alábbi rend szerint látogathatók:
a) 2020. május 31. napján (Pünkösd 1. napja, vasárnap) és június 1. napján (pünkösd 2. napja, hétfő) az Istentiszteleten – a nyilvános istentiszteleti alkalmakra való felkészülés érdekében – korlátozott számban, külön az erre meghívott személyek vehetnek részt. 
b) 2020. június -jén (Pünkösd 2. napja, hétfő) az Istentiszteletek – a jelen szabályzatban foglaltak megtartásával – nyilvánosak, azokon szabadon részt vehetnek mindazon személyek, akik 65. életévüket nem töltötték be. 
c) 2020. június 7-től (vasárnap) az Istentiszteleteken – eltérő rendelkezés hiányában a jelen szabályzatban foglaltak megtartásával – a 65. életévüket betöltött személyek is részt vehetnek.

A teljes VÉDEKEZÉSI SZABÁLYZAT itt olvasható: védekezési szabályzat

Nyári Táboraink 2020.

Kedves Gyülekezetünk!

Kormányunk június 1-jétől engedélyezi a napközis táborok megtartását, az „ottalvós” táborok pedig június 16-tól engedélyezettek.

Tehát a tervezett táborainkat megtartjuk!

 • Június 15-19-ig, az 5-13 éves korosztályt várjuk szeretettel Hittanos-, Napközis-, Kézműves táborunkba.
  • A tábor költsége 14,000 forint
  • Jelentkezni június 5-ig lehet.
 • Gyülekezeti táborunk pedig Bonyhádon, a hatalmas evangélikus kollégiumban és szabad területen kerül megrendezésre július 6-10-ig. (hétfő ebédtől péntek vacsorával bezárólag) Ide minden korosztályt várunk, teljes családokat is!
  • A tábor költsége a következőképpen alakul: 0-2 éves korig ingyenes, 14 éves korig 19.600 forint, 14 éves kortól 28.400 forint. (az összegek módosulhatnak az eltérő érkezési időpont és az igénybe vett étkezések száma miatt))
  • Jelentkezni június 20-ig lehet.

Táborainkat egészségügyi szempontból a megfelelő intézkedésekkel és odafigyeléssel tartjuk meg a Kormány rendelkezéseinek megfelelően!
Jelentkezni a budaors@lutheran.hu mailcímen lehet.

Az adó 2×1%-a

Szeretnénk felhívni a kedves testvérek figyelmét az adó 2×1%-áról való rendelkezés lehetőségéről! Elsősorban azok szeretetébe ajánljuk gyülekezetünk alapítványa (Erős Várunk adószám: 18691779-1-13) és a Magyarországi Evangélikus Egyház (technikai szám: 0035) javára adójuk felajánlható 1-1%-át akik mostanában nyújtják be adóbevallásukat.

A befizetett adó 1%-áról. Ebben az esztendőben is 2×1%-ról endelkezhetünk.

1.    Az első 1% alapítványoknak megy, így a mi közhasznú alapítványunk az “Erős Várunk” Alapítvány is megjelölhető kedvezményezettként. Adószámunk: 18691779-1-13. Ez közvetlenül gyülekezetünkhöz érkezik és a hitoktatási munkaágat segíti, eszközöket, alapanyagokat veszünk belőle, melyből a vasárnapi iskolások, az iskolai hittanosok és a gyülekezeti hittanosok is részesülnek, illetve segíti ifiseink, konfisaink táboros részvételét, amely a közösségépítés szempontjából nagyon fontos.
2.    A második 1% kedvezményezettjeként a Magyarországi Evangélikus Egyház jelölhető meg. Technikai számunk: 0035. Ez alapján az állami támogatás mértékét ítélik meg, illetve az evangélikus egyház társadalmi súlyát.

Mindkét 1% nagyon fontos és nagyon köszönjük! Ha azonban erről már korábban rendelkeztünk (elektronikus bevallás), akkor a nyilatkozatot nem kell újra megtenni, de érdemes utánanézni.

 Köszönjük!

Pásztori levél!

 Kedves Testvérek!

Az elmúlt hetek világeseményei eléggé megdöbbentettek mindenkit! Az észt mindenek fölé emelő és hatalmat gyakorló, önmaga szuverenitását vadul védő ember bajban van. Felfuvalkodott és önmaga csapdájába esik. Azt hiszi mindenható. Manapság meg rájön, hogy nem az. Az Isten az Úr. Az ember megkérdőjelezi az Isten mindenhatóságát, egyáltalán a létét, kétségbe vonja a teremtést és annak rendjét, lebontja az eszerint működő alapegységet, a családot, rendelkezik az élet felett is... Mindent föl akar számolni, ami Istenre emlékeztetné. Egy olyan világot teremt, amiben nem is akar élni. S mivel Istent száműzni akarja belőle, az Isten nélküli hatalmak ereje kezd működni benne. Törvénye a félelem és a módosított tudat lesz, a féligazságok és megtévesztés. Éppen úgy, mint az Édenben. És később is. Pontosan az történik, ami az Igében is olvasható arról a korszakról, ami nem ad dicsőséget az Úrnak. Nem tiszteli és nem alázkodik meg Előtte. Érdemes elolvasni a Római levél első és második fejezetét. De reális képet mutatnak a Kispróféták is.

Amit tehetünk elsődlegesen a bűnbánat! Dániel bűnvalló imádsága jut eszembe, ami Ötvened vasárnapján szólalt meg templomainkban. Dániel 9,1-19 Micsoda ereje és hatalma van annak, amikor valaki őszintén keresi az Isten akaratát, megérti az Írásokból, hogy minek van itt az ideje és térdre tud borulni. És azt teszi, amit kell. Imádkozik. Még akkor is, amikor népének fogalma sincsen, hogy mi történik és hogy miért? Legyünk mi is ilyen Dánielek, akik hordozzák népük, de most az egész világ sorsát is. Nem kárognunk kell, nem fenyegetőzni, hanem könyörögni és megtérésért imádkozni! Ahogy Dániel is tette.

Íme egy Luther imádság:

Ezért arra kérem az Istent, hogy könyörüljön rajtunk, és óvjon meg bennünket. Ezután füstölök, hogy a levegő tisztulását elősegítsem. Orvosságot osztok, és én is beveszem. Tartózkodom a fertőzött személyektől és helyektől, ha nincs ott rám szükség, így vigyázva a saját egészségemre, nehogy én mérgezzek és fertőzzek meg másokat, és így hanyagságból okozzam mások halálát. Ha az Isten meg akar találni, akkor meg is talál, de így mindent megtettem, amit megtehettem, és így sem a magam, sem pedig mások haláláért nem vagyok felelős. Ha a felebarátomnak szüksége van rám, nem fogom elkerülni sem a helyet, sem a személyt, hanem önként odamegyek hozzá, és segítek neki, ahogy arról fentebb volt szó. Nézd, ez igazi, istenfélő hit, amely nem vakmerő, nem pimasz és nem istenkísértő.
(Luther Elmenekülhetek-e a halál elől? LVM 5, 546)

Szeretettel:
Endreffy Géza 

Önkormányzati közlemény

 KÖZLEMÉNY
az otthontartózkodás vállalásáról

Kedves 70 éven felüli Budaörsiek!

Kérjük, hogy akik a 70. életévüket betöltötték, ne hagyják el lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket! 
Koronavírus-járvány idején a legveszélyeztetettebb kategóriába tartozik az idősebb korosztály. Megvédeni Önöket úgy tudjuk, ha Önök is együttműködnek ebben. Nagyon fontos, hogy a járvány lezajlásáig lakásukban vagy házukban maradjanak, ne menjenek ki az utcára, ne kerüljenek közel másokhoz!
Akinek gondot jelent saját maga ellátása, és ezt hozzátartozói, ismerősei sem tudják megoldani, kérem, jelezze felénk. 
Ha Ön, mint 70 év feletti budaörsi az otthontartózkodást önként vállalja, ellátásáról más gondoskodni nem tud, és erről az Önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról gondoskodunk otthonában mindaddig, amíg a vállalását megtartja.
Kérjük, hogy a lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön való otthontartózkodást vállaló rászoruló 70 év feletti budaörsiek jelezzék ezt a szándékukat az Önkormányzatnál 
a 06-80-180-001 telefonszámon, vagy a szociroda@budaors.hu e-mail címre küldött üzenetben, megadva elérhetőségüket.

Budaörs Város Önkormányzata

Gyülekezeti körlevél a kialakult helyzettel kapcsolatban

Kedves, Drága Gyülekezetünk!

Nehéz szívvel továbbítom az alábbi levelet, melyet az iménti pillanatokban adott ki Püspöki Tanácsunk. De előtte álljon itt néhány sor a mi gyülekezetünkre vonatkozóan.

A vasárnap igéjével köszöntelek benneteket! “Szemem az ÚRra néz szüntelen, mert Ő szabadítja ki lábam a csapdából.” Zsoltár 25,15 Embert próbáló idők ezek és nem tudjuk, nem értjük, hogy kerülhettünk ilyen helyzetbe. Az ember életében ilyen időszak ritkán van. Idősebb testvérek emlékezhetnek a háború időszakára és az ’50-es évek megpróbáltatásaira. És most döbbenten állunk, hogy ez velünk, körülöttünk történik. Mélyen el kell gondolkodnunk, Isten előtt megalázkodnunk, hogy helyre kerüljenek a dolgok és tisztán lássunk! Kérlek benneteket, nagyon vigyázzatok magatokra, legyetek fegyelmezettek, használjátok ki a több adódó időt egymásra és arra, hogy Istenhez közelebb kerülhessetek! Ő ma is szól hozzánk, vezetni akar bennünket! Segítsetek a rászorulóknak, ilyen időkben derül ki, mi van a szívben. Imádkozzunk gyógyulásért, enyhülésért!

Szeretettel: Géza

Konkrét hirdetményeink:

 1. Holnap, március 15-én megtartjuk Istentiszteletünket, de aki e sorokat olvassa, NE jöjjön templomba! Idős testvéreket is értesítsük erről!!!
 2. Tucsek Gábor, Karsány Ferenc és néhány református testvérünk fölkészítette templomunkat online Istentisztelet közvetítésére. Ennek főpróbája holnap lesz élesben.
 3. Az Istentiszteletet ezen a linken lehet megtekinteni az Istentisztelettel egyidőben: https://www.youtube.com/watch?v=UcS-FtEk_Ew
 4. A Budaörsi Evangélikus Gyülekezet youtube oldalát az alábbi linken lehet megtekinteni: https://www.youtube.com/user/BudaorsiEvangelikus
 5. Erre a csatornára föl is lehet iratkozni.

További intézkedések:

 • Egyelőre semmilyen hétközi alkalmat nem tartunk! Elmarad/nak:
  • a hétfői GT-Férfikör
  • a Jegyesoktatásosokkal egyeztetek esetleges online lehetőségekkel kapcsolatban
  • a keddi focik
  • szerdai Bibliaórák, előtte a fogadóóra
  • a pénteki ifik
  • az IHCs alkalmaknak netes lehetőséget keresünk
  • a szombati FiFeK-Bárka
  • és a vasárnapi Istentiszteletek Budaörsön és minden szórványunkban: Biatorbágyon, Herceghalomban és Törökbálinton április 5-ig – Virágvasárnapig.
  • a BabaMama körök
  • FiCsaK alkalom április 4-én
 • A húsvéti időre újabb körlevelet szeretnék kibocsátani, alkalmazkodni fogunk a helyzethez. Addigra az online közvetítés remélem rendesen fog működni, ha lennének is kezdeti nehézségek, azokat ki tudjuk küszöbölni…

Szeretettel és veletek együtt imádkozva: Géza

Végül pedig álljon itt a Püspöki Tanács levele:

Kérés a Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezeteihez

A hazánkat is elért koronavirus járvány közepette a helyzet napról napra rosszabbodik. Egyházunk püspökeiként úgy ítéljük meg, hogy ma már többre van szükség, mint amit korábbi útmutatásunkban é ajánlásunkban megfogalmaztunk. Gyülekezeti tagjaink – különösen is a leginkább kiszolgáltatott idősek – iránti felelősségünk tudatában, valamint a magyar társadalom többi csoportjával való szolidaritás jegyében ezért nehéz szívvel, de nyomatékosan tanácsoljuk az egyházközségeknek, hogy 2020. március 16-tól kezdve bizonytalan ideig, de legalább virágvasárnapig ne tartsanak sem istentiszteleti, sem egyéb gyülekezeti alkalmat. A temetésekre is csak szűk körben kerüljön sor. Elfogadjuk azon egyházközségek döntését, amelyek már március 15-én sem tartanak istentiszteletet, a többi gyülekezettől pedig azt kérjük, hogy ne legyen úrvacsoraosztás, kézfogás, a hívek lehetőleg 2 méter távolságban legyenek egymástól, és a létszám ne haladja meg a kormány által közösségi alkalomra meghatározott 100 főt.

A lelkészekről változatlanul azt kérjük, hogy lelkigondozó odaadással figyeljenek a hívekre, különösen az idősekre, a betegekre és az egyedül élőkre. Éljenek az online közvetítés vagy akár a hagyományos média (pl. leírt igehirdetések) eszközeivel. A gyülekezetek különösen is figyeljenek arra, hogy hol tudnak a rászorulóknak segíteni bevásárlásban, postai vagy gyógyszertári ügyintézésben és hasonlókban. A kormány utasításait a személyes kapcsolatok elkerülésére, beleértve adott esetben az önkéntes karantént, vegyük nagyon komolyan, és azok megtartására kérjünk másokat is.

Egyházunk részéről hamarosan külön tájékoztatást adunk azzal kapcsolatban, hogy miként folyhat a távoktatás az egyházi iskolában és a hittan alkalmain, illetve javasolni fogunk számos konkrét segítési formát, egyebek mellett annak érdekében, hogy a gyermekes egészségügyi és a rendvédelmi és egyéb dolgozókat miként segíthetjük abban, hogy felelősségteljes hivatásukat be tudják tölteni.

Urunk mindnyájunkat próbatételek elé állít ezekben a hetekben. Ilyen körülmények között nehéz döntéseket is kell hoznunk, ám meggyőződésünk, hogy ezzel neki, az élet urának engedelmeskedünk, valamit egész népünkkel is közösséget vállalunk. Egy ideig ugyan nem tartunk nyilvános istentiszteletet, de hitelesen megélhetjük azt, amit Pál apostol okos istentiszteletnek nevez (Rm 12,1).

Erős vár a mi Istenünk!

Budapest / Győr, 2020. március 14.

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, Kondor Péter püspök, Szemerei János püspök

A Püspöki Tanács útmutatása az istentiszteleti életre vonatkozóan

Kedves Gyülekezet!

Az alábbiak szerint szeretettel továbbítom a Püspöki Tanács iránymutatását, mely iránymutatást ad egyházunknak, gyülekezetünknek egyaránt.

Ezek szerint a most hétvégi alkalmainkat megtartjuk. Pénteken az ifit, szombaton a konfirmációs alkalmat, a révfülöpi csendeshétvégét (Hafóval egyeztettem és Révfülöp vár!) és a vasárnapi Istentiszteletet Budaörsön és Herceghalomban.
A további tájékoztatásig egyelőre ezek a döntések maradnak érvényben.
Mindeközben dolgozunk annak a lehetőségén, hogy honlapunkon hogyan lehet akár képpel/videóval is elérni az Istentiszeletet.
Hordozzuk imádságban idős és beteg testvéreinket és döntéshozónikat!

Erős Vár a Mi Istenünk!
Szeretettel:Géza

Koronavírus: A Püspöki Tanács iránymutatása az istentiszteleti életre vonatkozóan

Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)

Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus okozta helyzet kezelésére. Ennek kapcsán a Püspöki Tanács mindenkit jogkövető magatartásra hív fel, és kéri a lelkészeket a rájuk bízottak iránti felelősség fokozott tudatosítására.

Az istentiszteleti élettel kapcsolatban a következő javaslatokat tesszük. Azokban a gyülekezetekben, ahol az istentiszteleten részt vevők száma általában több, mint 100 fő, javasoljuk több, kisebb létszámú vasárnapi alkalom megtartását, és megfontolásra ajánljuk a hétközi istentiszteletek sűrítését. A böjti időszak erre különösen is lehetőséget kínál.

Fontosnak tartjuk, hogy az Isten igéje „alkalmas és alkalmatlan időben” hangozzék, ezért egyházunk országos honlapján a korábbi anyagok közlése mellett hangzó és képes igehirdetéseket teszünk elérhetővé. Arra biztatjuk a helyi közösségeket, hogy használják a gyülekezetben az internetes lehetőségeket online közvetítésre, és külön hívják fel a gyülekezeti tagok figyelmét ezekre a lehetőségekre. A fiatalok ezen a téren különösen is segíthetik az idősebbeket.

Az úrvacsorával kapcsolatban továbbra is hangsúlyosan kérjük a higiéniai szabályok fokozott betartását. Korábbi „biztató útmutatásunkat” most azzal egészítjük ki, hogy gyülekezeteinket felszabadítjuk az úrvacsora gyakorlatának egészségügyi szempontok szerinti megválasztására, akár átmeneti felfüggesztésére is.

A jelenlegi nehéz helyzet indítson mindenkit kitartó imádságra és hitünk megélésére.

Budapest–Győr, 2020. március 11.

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök,
Kondor Péter püspök,
Szemerei János püspök