Hírlevél

Gyülekezeti körlevél a kialakult helyzettel kapcsolatban

Kedves, Drága Gyülekezetünk!

Nehéz szívvel továbbítom az alábbi levelet, melyet az iménti pillanatokban adott ki Püspöki Tanácsunk. De előtte álljon itt néhány sor a mi gyülekezetünkre vonatkozóan.

A vasárnap igéjével köszöntelek benneteket! “Szemem az ÚRra néz szüntelen, mert Ő szabadítja ki lábam a csapdából.” Zsoltár 25,15 Embert próbáló idők ezek és nem tudjuk, nem értjük, hogy kerülhettünk ilyen helyzetbe. Az ember életében ilyen időszak ritkán van. Idősebb testvérek emlékezhetnek a háború időszakára és az ’50-es évek megpróbáltatásaira. És most döbbenten állunk, hogy ez velünk, körülöttünk történik. Mélyen el kell gondolkodnunk, Isten előtt megalázkodnunk, hogy helyre kerüljenek a dolgok és tisztán lássunk! Kérlek benneteket, nagyon vigyázzatok magatokra, legyetek fegyelmezettek, használjátok ki a több adódó időt egymásra és arra, hogy Istenhez közelebb kerülhessetek! Ő ma is szól hozzánk, vezetni akar bennünket! Segítsetek a rászorulóknak, ilyen időkben derül ki, mi van a szívben. Imádkozzunk gyógyulásért, enyhülésért!

Szeretettel: Géza

Konkrét hirdetményeink:

 1. Holnap, március 15-én megtartjuk Istentiszteletünket, de aki e sorokat olvassa, NE jöjjön templomba! Idős testvéreket is értesítsük erről!!!
 2. Tucsek Gábor, Karsány Ferenc és néhány református testvérünk fölkészítette templomunkat online Istentisztelet közvetítésére. Ennek főpróbája holnap lesz élesben.
 3. Az Istentiszteletet ezen a linken lehet megtekinteni az Istentisztelettel egyidőben: https://www.youtube.com/watch?v=UcS-FtEk_Ew
 4. A Budaörsi Evangélikus Gyülekezet youtube oldalát az alábbi linken lehet megtekinteni: https://www.youtube.com/user/BudaorsiEvangelikus
 5. Erre a csatornára föl is lehet iratkozni.

További intézkedések:

 • Egyelőre semmilyen hétközi alkalmat nem tartunk! Elmarad/nak:
  • a hétfői GT-Férfikör
  • a Jegyesoktatásosokkal egyeztetek esetleges online lehetőségekkel kapcsolatban
  • a keddi focik
  • szerdai Bibliaórák, előtte a fogadóóra
  • a pénteki ifik
  • az IHCs alkalmaknak netes lehetőséget keresünk
  • a szombati FiFeK-Bárka
  • és a vasárnapi Istentiszteletek Budaörsön és minden szórványunkban: Biatorbágyon, Herceghalomban és Törökbálinton április 5-ig – Virágvasárnapig.
  • a BabaMama körök
  • FiCsaK alkalom április 4-én
 • A húsvéti időre újabb körlevelet szeretnék kibocsátani, alkalmazkodni fogunk a helyzethez. Addigra az online közvetítés remélem rendesen fog működni, ha lennének is kezdeti nehézségek, azokat ki tudjuk küszöbölni…

Szeretettel és veletek együtt imádkozva: Géza

Végül pedig álljon itt a Püspöki Tanács levele:

Kérés a Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezeteihez

A hazánkat is elért koronavirus járvány közepette a helyzet napról napra rosszabbodik. Egyházunk püspökeiként úgy ítéljük meg, hogy ma már többre van szükség, mint amit korábbi útmutatásunkban é ajánlásunkban megfogalmaztunk. Gyülekezeti tagjaink – különösen is a leginkább kiszolgáltatott idősek – iránti felelősségünk tudatában, valamint a magyar társadalom többi csoportjával való szolidaritás jegyében ezért nehéz szívvel, de nyomatékosan tanácsoljuk az egyházközségeknek, hogy 2020. március 16-tól kezdve bizonytalan ideig, de legalább virágvasárnapig ne tartsanak sem istentiszteleti, sem egyéb gyülekezeti alkalmat. A temetésekre is csak szűk körben kerüljön sor. Elfogadjuk azon egyházközségek döntését, amelyek már március 15-én sem tartanak istentiszteletet, a többi gyülekezettől pedig azt kérjük, hogy ne legyen úrvacsoraosztás, kézfogás, a hívek lehetőleg 2 méter távolságban legyenek egymástól, és a létszám ne haladja meg a kormány által közösségi alkalomra meghatározott 100 főt.

A lelkészekről változatlanul azt kérjük, hogy lelkigondozó odaadással figyeljenek a hívekre, különösen az idősekre, a betegekre és az egyedül élőkre. Éljenek az online közvetítés vagy akár a hagyományos média (pl. leírt igehirdetések) eszközeivel. A gyülekezetek különösen is figyeljenek arra, hogy hol tudnak a rászorulóknak segíteni bevásárlásban, postai vagy gyógyszertári ügyintézésben és hasonlókban. A kormány utasításait a személyes kapcsolatok elkerülésére, beleértve adott esetben az önkéntes karantént, vegyük nagyon komolyan, és azok megtartására kérjünk másokat is.

Egyházunk részéről hamarosan külön tájékoztatást adunk azzal kapcsolatban, hogy miként folyhat a távoktatás az egyházi iskolában és a hittan alkalmain, illetve javasolni fogunk számos konkrét segítési formát, egyebek mellett annak érdekében, hogy a gyermekes egészségügyi és a rendvédelmi és egyéb dolgozókat miként segíthetjük abban, hogy felelősségteljes hivatásukat be tudják tölteni.

Urunk mindnyájunkat próbatételek elé állít ezekben a hetekben. Ilyen körülmények között nehéz döntéseket is kell hoznunk, ám meggyőződésünk, hogy ezzel neki, az élet urának engedelmeskedünk, valamit egész népünkkel is közösséget vállalunk. Egy ideig ugyan nem tartunk nyilvános istentiszteletet, de hitelesen megélhetjük azt, amit Pál apostol okos istentiszteletnek nevez (Rm 12,1).

Erős vár a mi Istenünk!

Budapest / Győr, 2020. március 14.

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, Kondor Péter püspök, Szemerei János püspök