Gyülekezetünk története

Gyülekezetünk rövid története, pontokba szedve, a kilencvenes évektől

 • ’90-es évek eleje: Rőzse István lelkész vezetésével elindul a templomépítési eljárás és fölvetődik az önállósodás gondolata, melyeket senki nem gondol komolyan – csak a lelkész és a gyülekezet – kedves mosollyal illetik őket.
 • 1994 novembere: A gyülekezet D. Szebik Imre püspök és Solymár Gábor vezetésével lerakja Budaörsön a Patkó utcában, temploma alapkövét (az első templom). Az eseményt követően az ünneplő sereg az önkormányzat dísztermében szeretetvendégséget rendez. Nem sokkal később Marcsek Erzsébet testvérünk reggeli futása közben kimenti az alapkövet a tolvajok kezéből.
 • 1996 év eleje: Ekkor az események még két szálon futnak: a budaörsiek egy budafoki presbiteri gyűlésről úgy indulnak haza, hogy elhatározzák Isten előtt: a gyülekezet az önállóság útjára lép. Eközben Endreffy Géza V. évfolyamos teológus „szorgalmasan” írja szigorlati dolgozatait.
 • 1996 február – március: A gyülekezet elmegy püspökéhez és önálló lelkészi állás kialakítására kérik. Endreffy Géza a szigorlati dolgozatait az utolsó pillanatban leadja, igaz a kötés és az enyv még nem száradt meg rendesen. Ezt követően a teológusokat D. Szebik Imre püspök egyenként behívja, elbeszélget velük és tájékoztatja őket döntéséről, ki melyik gyülekezetbe kerül. Endreffyvel közlik, Budaörsre kerül.
 • 1996 május és június: Endreffy a zárószigorlaton megbukik rendszeres teológiából, pótvizsga időpontja szeptember 2-a. Ugrik az esküvő időpontja Gáspár Angélával, ugrik a lelkészszentelés időpontja és Budaörs is kétségesnek látszik. De az Úr eltervezte, mind meglesz, csak később.
 • 1996 szeptembere: A sikeres záróvizsga után Solymár Gábor budafoki principális elviszi Endreffy Gézát Budaörs és Törökbálint iskoláiba és bemutatja őt, mint új lelkészt és hitoktatót. Ajánlja, hogy ismerkedjen meg dr. Garádi Péter felügyelővel, megnyugtatja, nem kell félni tőle… Endreffy Géza végleg letesz fülkilukasztásos terveiről.
 • 1996 szeptember 17: Az első istentisztelet Budaörsön. Helyszín a református imaház, kántor nem minden istentiszteleten volt.
 • 1996 október 26: Endreffy Géza és Gáspár Angéla esküvője az érdi evangélikus templomban. A budaörsi gyülekezet úgy vesz részt, mintha ő adna otthont az eseménynek.
 • 1996 november 9: lelkészszentelés Kelenföldön. A budaörsiek az alkalmat teljesen a magukénak tartják. Már akkor látszik, hogy nem is egy gyülekezet alakul, hanem egy család születik. Kezdetben Bor Zsuzsanna kántorizált, majd Simon Attila és Kósza István vették át a szolgálatot, havonta váltakozva. 1999 őszétől már csak Simon Attila vezette az istentiszteleti éneklést.
 • 1997: Gyülekezetünk hivatalosan is az önállóság útjára lép, fölterjeszti kérését az egyházmegyén keresztül az országos presbitériumnak. Egyházunk akkori törvényei a gyülekezet missziói gyülekezeti státuszba lép. 5 évet kap arra, hogy bizonyítsa létjogosultságát és életképességét. Kezdettől fogva nem fogadtunk el egyházi támogatást. Gyülekezetünk egy éven belül anyagilag függetlenné válik. A templom alapjának lerakása.
 • 1997 tavasza: Gyülekezetünk hivatali szoba lehetőséget kap az ellenzéki pártok házában. Beindulnak a rendszeres Biblia órák szerda esténként.
 • 1997 májusa: Az első konfirmáció 3 fővel.
 • 1998 tavasza: Endreffy Géza sikeres lelkészvizsgáját követően válaszható lelkésszé vált.
 • 1998 őszén a gyülekezet kérelme és az országos presbitérium határozata értelmében a budaörsi evangélikus anyagyülekezetté vált. Ezzel egy időben az önkormányzat megkeresésére tárgyalásokat folytattunk a probléma megoldására, miszerint a templom alapja a lakótelep kellős közepén igen csúnya és életveszélyes. A folyamat eredményeképpen az önkormányzat értékegyeztetéssel fölajánlott 3 épületet választásra a Patkó utcai terület cseréjére. Gyülekezetünk a Szabadság út 57-et választotta otthonául, mely korábban óvoda, nevelési tanácsadó és pártok háza volt.
 • 1999 tavasza: A lelkészválasztási procedúrát végigvíve a gyülekezetünk megválasztja első lelkészét Endreffy Gézát. A hivatalába való beiktatásra a katolikus templomban került sor május 8-án.
 • 1999 ősz: Elindul a gyülekezeti ház céljaink szerinti átépítése az országos egyház anyagi támogatásával és Unk János gondnok és gárdája áldozatos munkájával. Kialakul a gyülekezeti terem és a lelkészlakás.
 • 2000 január: Az lelkészlakást elfoglalja a lelkészcsalád, akik addig nem is a gyülekezet területén éltek. Elindulnak a felügyelő-lelkész imaalkalmak minden hétfőn hajnalban.
 • 2000 március 26: Közös Hálaadó Istentisztelet a református testvérekkel az elmúlt sok évtizedért.
 • 2000 április 2: Az első istentisztelet a gyülekezeti házunkban. Alig fértünk el. Nagyné Kántor Éva és Löflerné Száray Krisztina vezetésével elindulnak az istentisztelettel egy időben megvalósuló vasárnapi iskolai alkalmak.
 • 2001: újra fölcsillan a remény a templom fölépítésére. Gyülekezetünk országos egyházi segítséggel megvásárolja a Szabadság út 75. szám alatti ingatlant és megbízza dr. Krähling János gyülekezeti tagot, hogy tervezze meg a budaörsi evangélikus templomot.
 • 2003 februárja: A leendő templom helyén álló régi ház elbontása. A templomépítés elkezdődik.
 • 2003 április 13, Virágvasárnap: Gyülekezetünk az istentisztelet után a szikrázó napfényben átmegy az épülő templomhoz (a második templom) és elhelyezi az alapkövet, mely az első templom alapköve is volt.
 • 2003 december 18: TEMPLOMSZENTELÉS. D. Szebik Imre püspök vezetésével a gyülekezetünk segítségül hívja a Istenünk Szentlelkét, hogy el tudja viselni azt a rengeteg áldást amelyben az ÚR részesített minket. A templom 273 nap alatt épült föl, éppen annyi idő alatt, mint amennyi egy gyermek fogantatásától a születéséig terjed.
 • Még ez év végéig kiderült, hogy komoly reményünk lehetne orgonaépítésre is. 2004 év eleje az evangélikus egyház szakértői bevonásával és Kormos Gyula vezetésével elindul az orgonaépítés a dunakeszi BKM orgonaépítő manufaktúrával.
 • 2004 szeptembere: beindul a Zákeus-köri alkalmunk nyári táborunk ihletésére.
 • 2004 december 18: templomunk egy éves. Születésnapi koncert Rost Andrea opera énekesnő nagy sikerű jótékonysági koncertje az orgona javára.
 • 2005 december 19, Ádvent 4. vasárnapja: Nyugdíjas Karácsony, az orgona először szólal meg istentiszteleten.
 • 2006 január 8: Orgonaszentelési Istentisztelet. D. Szebik Imre kér áldást a hangszerre, melynek csodájára és templomunk kiváló akusztikájára azóta is sok művész kíváncsi.
 • 2006 március 5: az első nyilvános orgonakoncerttel – Somogyi-Tóth Dániel és Baráti Kristóf részvételével – kezdetét veszi a 10 éves jubileumi ünnepségsorozat.
 • 2006 szeptember 24: Nagy Hálaadó Istentisztelet, dr. Fabiny Tamás püspök vezetésével és komoly szeretetvendégséggel.

Gyülekezetünk hosszabb története Rőzse István evangélikus lelkész tollából, a 2000. esztendőig itt letölthető: Gyülekezetünk története