Hivatali adatok

Név Budaörsi Evangélikus Egyházközség
Adószám 18673838-1-13
Cím 2040 Budaörs, Szabadság u. 57. (gyülekezeti ház és lelkészi hivatal)
A templomépület Budaörs, Szabadság u. 75. sz. alatt található
Telefon +36 23 414 871      +36 20 824 30 94
E-mail budaors@lutheran.hu
Lelkész Endreffy Géza    (+36 20 928 99 55)
Kántor Németh Zsuzsa
Hivatalvezető Pinkóczy Lászlóné (jegyző)
Felügyelő Forintos Gy. Péter
Gondnok Somkert Zoltán
Egyházfi Ecseri János
Számvevőszéki elnök Bajnóczi Judit
Egyházmegyei küldöttek Kochis Andrea (a Hírlevél szerkesztője)
Nagy Endréné, Zsuzsi néni (hivatali munkatárs)
A Presbitérium tagjai Dimény Gábor Béla
Fehérné Tölgyesi Ildikó
Garádi Péter Rodrigo dr.
Horváth Csaba
Horváth Ildikó
Löflerné Száray Krisztina (a Vasárnapi Iskola vezetője)
Marton László
Nagy Zsolt
Tucsek Gábor
Tiszteletbeli presbiterek Garádi Péter dr.
Horváth Miklós
Michelberger Andrásné
Turcsákné Táborszky Katalin
Bankszámla OTP Bank 11742173-20135575